עדויות לחורבן: קירות הלבנים הצרופות, שכבת האפר וכלי האגירה המנותצים על הרצפה.